Site logo

Velkommen
Gylle
Gylletransport/Buffertank
Tank-forsuring
Staldgødning
Jordbearbejdning
Såning
Kartofler
Plantebeskyttelse
Dræn
Vandløb
Grovfoder
Radrensning
Skårlægning af Raps & Frøgræs
Høst
Grubbesåning af raps
Kloak
Entreprenør
Transport
Totalpasning
Boligforeninger/snerydning
Kontakt os
 

 

 Grubbesået raps d.8/9-2010 (sået  d.17/8-2010)

 

 

   

Udlægning af sneglegift sammen med såning.

   

Maskinen er en 4m Agrisem Cultiplov med 7 tænder.

Med såtanden placeret over tandsporet, placeres frøet i et 4 cm smalt spor efter tanden på sort jord uden stubrester.  Derved opnås det rette planteantal med en lav udsædsmængde.
 

Cultiploven løfter og løsner jorden uden at jordoverfladen mellem tænderne bearbejdes.

Dette gør at næsten ingen ukrudtsfrø provokeres til fremspiring, og giver derved et minimalt behov for ukrudtsbekæmpelse.

 

 

Vraa Maskinstation - "Lindegaard" - Sdr. Vraavej 72 -  9760 Vrå - Tlf.: 9898 1888 - e-mail: info@vraa-maskinstation.dk
CVR 68651417

 Powered by efact CMS