Site logo

Velkommen
Historie
Personale
Gylle
Gylletransport/Buffertank
Tank-forsuring
Staldgødning
Jordbearbejdning
Såning
Kartofler
Plantebeskyttelse
Dræn
Vandløb
Grovfoder
Radrensning
Skårlægning af Raps & Frøgræs
Høst
Grubbesåning af raps
Kloak
Entreprenør
Transport
Totalpasning
Boligforeninger/snerydning
Kontakt os
 


Et dygtigt og pålideligt team af veluddannede medarbejdere står bag Vraa Maskinstation.

Mandskabet udgør 8-10 personer incl. administration.

Det er alle folk med megen høj anciennitet - hver specialister på deres områder.
Vi prioriterer efteruddannelse højt, og bruger altid vinterhalvåret til stor kursusaktivitet.

Alle medarbejdere skal have en høj grad af faglig dygtighed, men der forlanges også en sund, frisk og sober stillingtagen til dagligdagen.

Vraa Maskinstation - "Lindegaard" - Sdr. Vraavej 72 -  9760 Vrå - Tlf.: 9898 1888 - e-mail: info@vraa-maskinstation.dk
CVR 68651417

 Powered by efact CMS